Tầm nhìn của chúng tôi

Tầm nhìn

Chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cổ đông thành công nhất có thể.

Gia đình HOK

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng nhân viên là tài sản quan trọng nhất của chúng tôi.
● Chúng tôi tin rằng hạnh phúc gia đình của nhân viên sẽ nâng cao hiệu quả công việc một cách hiệu quả.
● Chúng tôi tin rằng nhân viên sẽ nhận được những phản hồi tích cực về cơ chế khen thưởng và đãi ngộ công bằng.
● Chúng tôi tin rằng tiền lương phải liên quan trực tiếp đến hiệu suất công việc và nên sử dụng mọi phương pháp bất cứ khi nào có thể, như khuyến khích, chia sẻ lợi nhuận, v.v.
● Chúng tôi kỳ vọng nhân viên làm việc trung thực và nhận được phần thưởng xứng đáng.
● Chúng tôi hy vọng rằng tất cả nhân viên của Skylark đều có ý tưởng làm việc lâu dài tại công ty.

hình ảnh-1
hình-2

Khách hàng

Yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ là nhu cầu đầu tiên của chúng tôi.
● Chúng tôi sẽ nỗ lực 100% để đáp ứng chất lượng và dịch vụ của khách hàng.
● Khi đã hứa với khách hàng, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện nghĩa vụ đó.

Nhà cung cấp của chúng tôi

● Nhà cung cấp chất lượng cao, nguyên liệu chất lượng cao là điều kiện để chúng tôi tồn tại và phát triển.
● Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp phải có khả năng cạnh tranh trên thị trường về chất lượng, giá cả, giao hàng và khối lượng mua hàng.
● Chúng tôi đã duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp chất lượng cao.

hình ảnh
hình-4

cổ đông của chúng tôi

Thông qua nỗ lực của toàn công ty và sự phát triển không ngừng của công ty, chúng tôi hy vọng rằng các cổ đông của chúng tôi có thể thu được lợi ích đáng kể và gia tăng giá trị đầu tư của họ.

Tổ chức của chúng tôi

● Chúng tôi tin rằng mỗi nhân viên phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động trong cơ cấu tổ chức của phòng ban.
● Tất cả nhân viên sẽ được trao quyền trong phạm vi trách nhiệm của mình để hoàn thành trách nhiệm của mình trong các mục tiêu phát triển công ty của chúng tôi.
● Việc quản lý của chúng tôi hiệu quả, đơn giản và không có các thủ tục phức tạp của công ty.

hình ảnh-5