Triển lãm của chúng tôi

Triển lãm

Công ty chúng tôi sẽ tham gia Triển lãm Máy xây dựng Quốc tế Nga CTT Expo vào tháng 5 năm 2023, Gian hàng số 365, Hall-14, CROCUS EXPO MOSCOW.

triển lãm-1
triển lãm-2
triển lãm-3